Zemřela královna Alžběta II.

Zemřela královna Alžběta II.

Dne 8. září ve věku 96 let naši společnost opustila všemi uznávaná nejdéle vládnoucí panovnice královna Alžběta II.

Takto zní oficiální vyjádření britského Triumphu:

My ve společnosti Triumph se připojujeme ke všem ve Velké Británii, Commonwealthu a vlastně na celém světě a jsme zarmouceni nad ztrátou Jejího Veličenstva královny Alžběty II.

Její nesrovnatelná důstojnost, oddanost povinnostem a životu ve veřejné službě jí přinesly lásku, úctu a upřímnou vděčnost lidu Spojeného království a Commonwealthu. Truchlíme nad ztrátou jistoty v našich životech, uklidňující přítomnosti i majáku stability.

Posíláme upřímnou soustrast králi Karlu III., králově choti a královské rodině.